||||||
Login
Menu

Postupci javne nabave

Postupci javne nabave


OTVORENI POSTUPAK - MALA NABAVA EMV 13/2019 (P)

ZA RADOVE NA IZGRADNJI GRAĐEVINE: DIO KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU ČIOVA: TG-14, TG-16.1, TG-16.2, TG-16.3, TG-U4, TG-U4.1, TG-SP1

Više linkova