EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV, agencija za realizaciju integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva - podprojekta no. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova, Split

Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava. Zajedničko cijeloj ovoj regiji je velik priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja. Broj stanovnika na ovom području je u kratkom periodu utrostručen. Obzirom da se komunalna infrastruktura (izgradnja vodoopskrbe i kanalizacijske mreže) nije paralelno značajnije razvijala u ovom dijelu Jadrana pojavila se i najveća koncentracija zagađenja. Na području Splita, Solina, Kaštela i Trogira najveći dio otpadnih voda sakupljao se u septičke jame, ostale otpadne vode su se direktno ili indirektno bez pročišćavanja ispuštale na više mjesta direktno u priobalno more. O alarmantnosti situacije dovoljno govori podatak da je Hrvatski sabor 1994. godine proglasio Bakarski i Kaštelanski zaljev crnim točkama zagađenja Jadranskog dijela Hrvatske. Na inicijativu gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira 90-tih godina EKO Projekt kandidiran je u sklopu Investicijskih programa gradskih infrastrukturnih objekata zaštite okoliša za Republiku Hrvatsku, za financiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD). Splitsko – dalmatinska županija, gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir te Hrvatske vode i Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao investitor, osnovali su 1998. godine Agenciju EKO – Kaštelanski zaljev, Ustanovu Split za vođenje poslova pripreme i građenja objekata iz Projekta. Sve poslove Agencija obavlja po ugovoru o osnivanju u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

vodovod i kanalizacija vodovod i kanalizacija