||||||
×
Login
Menu

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO Projekt) jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava.

EKO Projekt obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe kao i rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Izgrađeni sustavi kapacitirani su za do 410.000 ekvivalent stanovnika.

Izgrađeno je oko 240 km cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijskih crpnih stanica, 7 vodovodnih crpnih stanica i 5 vodosprema ukupnih zapremnina 14.500 m3, 2 hidrotehnička tunela – tunel Stupe ukupne duljine 2.646 m te tunel Čiovo ukupne duljine 2.780 m, 2 podmorska ispusta s ukupno više od 4 km duljine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Divulje i UPOV Stupe.

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO Projekt) jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava.

EKO Projekt obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe kao i rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Izgrađeni sustavi kapacitirani su za do 410.000 ekvivalent stanovnika.

Eko-kaštelanski zaljev

agencija za realizaciju integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva - podprojekta no. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova, Split


Error - needs admin to fix

Pravo na pristup informacijama

EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, kao tijelo javne vlasti omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15.).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama možete preuzeti sa naših stranica.