||||||
×
Login
Menu

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO Projekt) jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava.

EKO Projekt obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe kao i rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Izgrađeni sustavi kapacitirani su za do 410.000 ekvivalent stanovnika.

Izgrađeno je oko 240 km cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijskih crpnih stanica, 7 vodovodnih crpnih stanica i 5 vodosprema ukupnih zapremnina 14.500 m3, 2 hidrotehnička tunela – tunel Stupe ukupne duljine 2.646 m te tunel Čiovo ukupne duljine 2.780 m, 2 podmorska ispusta s ukupno više od 4 km duljine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Divulje i UPOV Stupe.

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO Projekt) jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava.

EKO Projekt obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe kao i rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Izgrađeni sustavi kapacitirani su za do 410.000 ekvivalent stanovnika.

Eko-kaštelanski zaljev

agencija za realizaciju integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva - podprojekta no. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova, Split


ekz-video-thumbnail

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO Projekt) jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu. Obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava.

Zajedničko cijeloj ovoj regiji je velik priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja. Broj stanovnika na ovom području je u kratkom periodu utrostručen. Obzirom da se komunalna infrastruktura (izgradnja vodoopskrbe i kanalizacijske mreže) nije paralelno značajnije razvijala u ovom dijelu Jadrana pojavila se i najveća koncentracija zagađenja. Na području Splita, Solina, Kaštela i Trogira najveći dio otpadnih voda sakupljao se u septičke jame, ostale otpadne vode su se direktno ili indirektno bez pročišćavanja ispuštale na više mjesta direktno u priobalno more. O alarmantnosti situacije dovoljno govori podatak da je Hrvatski sabor 1994. godine proglasio Bakarski i Kaštelanski zaljev crnim točkama zagađenja Jadranskog dijela Hrvatske. Na inicijativu gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira 90-tih godina EKO Projekt kandidiran je u sklopu Investicijskih programa gradskih infrastrukturnih objekata zaštite okoliša za Republiku Hrvatsku, za financiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD). Splitsko – dalmatinska županija, gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir te Hrvatske vode i Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao investitor, osnovali su 1998. godine Agenciju EKO – Kaštelanski zaljev, Ustanovu Split za vođenje poslova pripreme i građenja objekata iz Projekta. Sve poslove Agencija obavlja po ugovoru o osnivanju u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Zbog iznimnog značaja Projekta za gospodarstvo i život ovog gusto naseljenog područja Vlada Republike Hrvatske je podržala kandidaturu Projekta u sklopu Investicijskih programa gradskih infrastrukturnih objekata zaštite okoliša za Republiku Hrvatsku, za financiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) iniciranu od gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. 1998. godine donesena je odluka o njegovom državnom značaju i prioritetu, te o financiranju i sredstvima proračuna RH.

Pravo na pristup informacijama

EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, kao tijelo javne vlasti omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15.).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama možete preuzeti sa naših stranica.