||||||
Login
Menu

Sukob interesa


An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

Sukladno čl. 80 st. (2) t. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, Dražanac 70, OIB: 62115305512, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja izabranog ponuditelja):

  1. STABILNOST d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 41, OIB: 20957579034,
  2. MAJURINE d.o.o. za usluge, Kaštel Lukšić, Cesta dr. Franje Tuđmana 762,OIB: 62468905112,
  3. KROMATIKA d.o.o. Kaštel Stari, Put Štalija 24, OIB: 06231795178,
  4. BRODEL d.o.o., Split, Skradinska 5, OIB: 36285671160,
  5. UNDERWAY d.o.o., Split, Bračka 9, OIB: 88527945456,
  6. PUTOKAZI PUTOVANJA d.o.o., Split, Bernada Vukasa 14, OIB: 96392047536,
  7. PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36, OIB: 88278870696,
  8. FINANCIAL OFFICE d.o.o., Stobreč, Imotska 19, OIB: 39789584793,
  9. Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, Stomorska, Sv. Nikole 16, OIB: 02512356113,
  10. COLLABORO d.o.o., Split, Kralja Zvonimira 14, OIB: 42051401525

S navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata u  zajedničkoj ponudi ili podugovaratelja u postupku nabave, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi ili narudžbenicu

Izjava o sukobu interesa