||||||
Login
Menu

Sukob interesa


An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

Sukladno čl. 80 st. (2) t. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, Dražanac 70, OIB: 62115305512, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja izabranog ponuditelja):

 1. STABILNOST d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 41, OIB: 20957579034,
 2. KROMATIKA d.o.o. Kaštel Stari, Put Štalija 24, OIB: 06231795178,
 3. BRODEL d.o.o., Split, Skradinska 5, OIB: 36285671160,
 4. PUTOKAZI PUTOVANJA d.o.o., Split, Bernada Vukasa 14, OIB: 96392047536,
 5. PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36, OIB: 88278870696,
 6. ProCorp savjetovanje d.o.o., Split, Krležina 20, OIB: 42386231247,
 7. HRadar, obrt za usluge, vl. Sanja Prijić, Tolstojeva 14, Split, OIB: 08810368347,
 8. STATING d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Ulica Petra Kružića 15, Solin, OIB:98008038731,
 9. VUČNA SLUŽBA VITIĆ, obrt za prijevoz, vl. Vinko Vitić, Obrovac Sinjski 203 B, Obrovac Sinjski (Grad Sinj), OIB: 72382047013,
 10. AUTO VITIĆ j.d.o.o., Obrovac Sinjski 203 B, Obrovac Sinjski (Grad Sinj), OIB: 26565222238,
 11. BERISLAVIĆ d.o.o., Obala kralja Tomislava 41, Kaštel Lukšić, OIB: 48451140466,
 12. BIRANJ d.o.o., Šetalište Miljenka i Dobrile 34, Kaštel Lukšić, OIB: 07537230084,
 13. KAMENA VILA d.o.o., Riva-Pelegrin 29, Stomorska (Općina Šolta), OIB: 91540628310,
 14. OBOL d.o.o., Riva-Pelegrin 29, Stomorska (Općina Šolta), OIB: 12540674635.

S navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata u  zajedničkoj ponudi ili podugovaratelja u postupku nabave, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi ili narudžbenicu

Izjava o sukobu interesa