||||||
Login
Menu

Sukob interesa


An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

 

Sukladno čl. 80. st. (2) t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, Dražanac 70, OIB: 62115305512, kao javni naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja izabranog ponuditelja):

 1. Obrt za promet i procjenu nekretnina Agencija Roko Mijanović, Split, Sukoišanska 11, OIB: 06923490274,
 2. STABILNOST d.o.o., Split, Kroz Smrdečac 41, OIB: 20957579034,
 3. MAJURINE d.o.o. za usluge, Kaštel Lukšić, Cesta dr. Franje Tuđmana 762, OIB: 62468905112,
 4. KROMATIKA d.o.o., Kaštel Stari , Put Štalija 24, OIB: 06231795178,
 5. BRODEL d.o.o., Split, Skradinska 5, OIB: 36285671160,
 6. PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 36, OIB: 88278870696,
 7. FIERI d.o.o., Split, Put Brodarice 6, OIB: 94860350219,
 8. OCTOPUS d.o.o., Split, Put Brodarice 6, OIB: 74005682622,
 9. DOC DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Kralja Tomislava 7, OIB: 34772818044,
 10. FINANCIAL OFFICE d.o.o., Stobreč, Imotska 19, OIB: 39789584793,
 11. Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, vl. Božo Šuta, Stomorska, Sv. Nikole 16, OIB: 02512356113,
 12. PROJEKT MUŠE d.o.o., Srinjine, Poljičke Kneževine 144, OIB: 21657173230,
 13. PORTAFOJ j.d.o.o., Split, Hrvatske mornarice 24, OIB: 13614985451,
 14. Ugostiteljski obrt BATINA vl. Blaženka Mamut, Blizna Donja, Mamuti 3, OIB: 18664761666,
 15. DRUŠTVO ENERGETIČARA SPLIT, Split, Ruđera Boškovića 21, OIB: 66345182652, 
 16. PUTOKAZI i PUTOVANJA d.o.o., Split, Bernarda Vukasa 1, OIB: 96392047536.                  

Izjava o sukobu interesa