Pravo na pristup informacijama

EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, kao tijelo javne vlasti omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15.).

Pravo na  pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

Ivana Barišić 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem na adresu: Dražanac 70, 21 000 Split
  • elektronskom poštom na adresu: pristupinfo@ekz.hr 
  • telefaksom na broj: 021/ 398 531
  • telefonom na broj: 021/ 302 500, 021/ 302 521
  • neposredno na adresi: Dražanac 70, 21 000 Split  od ponedjeljka do srijede od 9 do 11 sati

EKO-Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno odluka o kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Preuzmite godišnja izvješća  za 2017. godinu:

Godišnje izvješće za 2017. (PDF)

Godišnje izvješće za 2017. (Excel)

 

Preuzmite godišnja izvješća  za 2016. godinu:

Godišnje izvješće za 2016. (PDF)