Kanalizacijski sustav Split - Solin

Karta kanalizacijskog sustava Split - Solin

Kanalizacijskim sustavom Split – Solin se vrši prikupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda sjevernog sliva (sjeverni dijelovi grada Splita te područje Solina, Vranjica i Mravinaca čije su vode prije direktno zagađivale područja Kaštelanskog zaljeva) i sliva Stobreča (područje Strožanca, Stobreča, Šina i Sirobuje).

Nakon pročišćavanja, dispozicija otpadnih voda se vrši ispustom u otvoreno more Bračkog kanala. Sustav je kapacitiran za 250.000 ES (ekvivalent stanovnika) što je dostatno za slijedećih 30 godina. Objekti Kanalizacijskog sustava Split – Solin su: Hidrotehnički tunel Stupe, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, Podmorski ispust Stobreč, Kanalizacija područja Vranjica, Mreža slivova Dujmovača – Solin, Objekti dodatne mreže, Hidromehanička oprema, Sustav daljinskog nadzora i upravljanja. Svi objekti su završeni. Za sve objekte u cijelosti je izvršena primopredaja krajnjem korisniku Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split. Ukupno je izdano 15 uporabnih dozvola. Kaštelanski zaljev, a posebno najugroženiji istočni dio, se izgradnjom ovog sustava oporavio tako da više nema cvjetanja mora, pomora ribe i sličnih pojava. Radi zaštite slivnog područja i izvorišta rijeke Jadro, ali i optimalizacije cjelokupnog sustava izgradit će se kanalizacija područja Klis – Dugopolje. Projekt Optimalizacije na području Splita obuhvaća i Podsustav Spinut – Poljud, koji će se priključiti na postojeći Kanalizacijski sustav Split i uređaj Katalinića brig. Ostali objekti Kanalizacijskog sustava Split - Solin koji se grade u sklopu optimalizacije cjelokupnog sustava su: kanalizacija Uvale Baluni, kanalizacija zapadnog dijela grada Solina (Sv. Kajo) i dio kanalizacijske mreže Žrnovnice.