||||||
Login
Menu

Vodoopskrbni sustav Split - Solin - Kaštela - Trogir

Vodoopskrbni sustav Split – Solin – Kaštela – Trogir

Vodoopskrbni sustav za područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira (s pripadajućim područjima Podstrane, Klisa, Segeta, Okruga) opskrbljuje se vodom s izvora rijeke Jadro u Solinu, koji izvire na koti 34 m.n.m. i na lokaciji udaljenoj 4 km od centra Solina.


Dugoročni razvoj vodoopskrbnog sustava temeljen je na izrađenim studijama vodoopskrbe kojim je previđena izgradnja niza objekata u svrhu racionalnog korištenja vode Jadra i osiguranja potrebnih količina vode u svim uvjetima i za sve vrste potrošnje, za potrebe stanovništva, gospodarstva i zaštitu od požara. Hidraulički proračun, prema podacima iz Studije podobnosti uz određene korekcije, za kraj projektnog razdoblja 2025. daje ukupnu potrebu za vodom od 2.795 l/s. Izgradnjom novih objekata vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir, vodoopskrba je poboljšana osim u hidrauličkom, i u sanitarnom i energetskom vidu. Za napomenuti je da ranije grad Kaštela nije imao nijednu vodospremu, a da ih danas ima 4 ukupne zapremnine 9000m3. Sustav se sastoji od sljedećih objekata: Grupa objekata na lokaciji Ravne Njive, Grupa objekata na lokaciji Kunčeva Greda, Glavni cjevovod kroz Kaštela – Trogir, Podsustav Kaštel Sućurac, Podsustav Sv. Kajo, Podsustav Lukšić – Radun, Crpna stanica Solin. Svi objekti su završeni i u funkciji su. Ukupno je izdano 14 uporabnih dozvola. U cijelosti je izvršena primopredaja svih objekata Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split. Novi vodoopskrbni sustav riješio je dugogodišnji problem kapaciteta vodoopskrbe koji je posebno dolazio do izražaja u ljetnim mjesecima i omogućio stabilnu vodoopskrbu vodom visoke kvalitete za slijedećih 50-ak godina.

Stabilnost vodoopskrbe je postignuta izgradnjom glavnog cjevovoda profila 800mm od modularnog lijeva te izgradnjom niza vodosprema, jer do tada nije postojala ni jedna vodosprema osim vodospreme Pantana kod Trogira, a oko trećina stanovnika grada Kaštela nije imala vodoopskrbu. Ukupni kapaciteti vodosprema su povećani za 14.500 m3.

Grad Split je izgradnjom crpne stanice Ravne Njive dobio potpuno automatiziranu crpnu stanicu koja opskrbljuje vodom sve vodospreme grada Splita (grupe vodosprema Visoke, Gripe te Marjan). Kontrola rada čitavog izgrađenog sustava kao i ostalih ranije izgrađenih objekata se vrši iz centra crpne stanice Ravne Njive ,a omogućena je i kontrola i upravljanje iz centra smještenog u pogonu Kopilica.