Vodoopskrbni sustav Split – Solin – Kaštela – Trogir

Karta vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir

Vodoopskrbni sustav za područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira (s pripadajućim područjima Podstrane, Klisa, Segeta, Okruga) opskrbljuje se vodom s izvora rijeke Jadro u Solinu, koji izvire na koti 34 m.n.m. i na lokaciji udaljenoj 4 km od centra Solina.

Dugoročni razvoj vodoopskrbnog sustava temeljen je na izrađenim studijama vodoopskrbe kojim je previđena izgradnja niza objekata u svrhu racionalnog korištenja vode Jadra i osiguranja potrebnih količina vode u svim uvjetima i za sve vrste potrošnje, za potrebe stanovništva, gospodarstva i zaštitu od požara. Hidraulički proračun, prema podacima iz Studije podobnosti uz određene korekcije, za kraj projektnog razdoblja 2025. daje ukupnu potrebu za vodom od 2.795 l/s. Izgradnjom novih objekata  vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir, vodoopskrba je poboljšana osim u hidrauličkom, i u sanitarnom i energetskom vidu. Za napomenuti je da ranije grad Kaštela nije imao nijednu vodospremu, a da ih danas ima 4 ukupne zapremnine 9000m3. Sustav se sastoji od sljedećih objekata: Grupa objekata na lokaciji Ravne Njive, Grupa objekata na lokaciji Kunčeva Greda, Glavni cjevovod Kaštela – Trogir, Podsustav Kaštel Sućurac, Podsustav Sv. Kajo, Podsustav Lukšić – Radun i Crpna stanica Solin. Svi objekti su završeni i u funkciji su. Ukupno je izdano 14 uporabnih dozvola. U cijelosti je izvršena primopredaja svih objekata Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split. Novi vodoopskrbni sustav riješio je dugogodišnji problem kapaciteta vodoopskrbe koji je posebno dolazio do izražaja u ljetnim mjesecima i omogućio stabilnu vodoopskrbu vodom visoke kvalitete za slijedećih 50-ak godina.