||||||
Login
Menu

Ustrojstvo


Tina Runjić Ćuk, dipl.ing.građ.
Ravnateljica
+385 21 302 500
+385 21 302 555
+385 21 398 531
Majda Kurtović, dipl.oec.
Voditeljica Odjela za financijske i računovodstvene poslove
+385 21 302 500
+385 21 302 538
+385 21 398 531
Darija Najev Jurač, dipl.iur.
Voditeljica Odjela za pravne i opće poslove
+385 21 302 500
+385 21 302 521
+385 21 398 531
Jadranko Roguljić, dipl.ing.građ.
Voditelj projekta
+385 21 302 500
+385 21 302 535
+385 21 398 531
Nenad Uvodić, dipl.ing.građ.
Voditelj projekta
+385 21 302 500
+385 21 302 530
+385 21 398 531
Ivica Barišić, dipl.ing.građ.
Voditelj projekta
+385 21 302 500
+385 21 302 503
+385 21 398 531

Upravno vijeće

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od 11 članova. Po jednog člana Upravnog vijeća imenuju:

  • Vlada Republike Hrvatske
  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR
  • Županija splitsko – dalmatinska
  • Grad Split
  • Grad Solin
  • Grad Kaštela
  • Grad Trogir
  • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
  • Radničko vijeće EKO Agencije
  • te dva člana Hrvatske vode