||||||
Login
Menu

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje


EMV 9/2024

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda
u Ulici Eugena Kumičića u Kaštel Gomilici

EMV 3/2024

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda
dijela područja Kučina u Solinu

EMV 1/2024

Otvoreni postpak radovi na izgradnji primarne i sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Labin i Trolokve u Općini Prgomet

PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 13/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI SPOJA VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA DIJELA OPĆINE SEGET NA MAGISTRALNI CJEVOVOD VRPOLJE-VUČEVICA U OPĆINI PRGOMET

PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 19/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA TROLOKVE U OPĆINI PRGOMET 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 15/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI PRIMARNE VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA TROLOKVE U OPĆINI PRGOMET 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

 

EMV 27/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KANALIZACIJSKE MREŽE NA RIVI U SPLITU

PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 25/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE SA SANACIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA TRGU BRCE U KAŠTEL STAROM

EOJN – PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 11/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE SA SANACIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U SLIVU KP-14 U TROGIRU 

EOJN – PREUZMI DOKUMENTACIJU

EMV 05/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE SA SANACIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA TRGU BRCE U KAŠTEL STAROM

EOJN - preuzimanje objave

EMV 08/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI DIJELA MREŽE VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE PODRUČJA STRABEŽBNIK I KRTINE  U KAŠTEL SUĆURCU

EOJN – Preuzimanje objave

EMV 07/2023

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE SA SANACIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI HRVATSKIH KNEZOVA U KAŠTEL GOMILICI

EMV 06/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE NA IZGRADNJI MREŽE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I ODVODNJE KOLEKTORA F-144 I NJEMU GRAVITIRAJUĆIH KOLEKTORA NA PODRUČJU ISTOČNO OD KORITA SIBOVICA U KAŠTEL KAMBELOVCU

EMV PV 02/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA RADOVE NA IZGRADNJI SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE PODRUČJA NASELJA PRGOMET U OPĆINI PRGOMET

EMV 21/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE NA IZGRADNJI DIJELA PRIMARNE VODOOPSKRBNE MREŽE S OBJEKTIMA U ZAGORSKOM DIJELU OPĆINE SEGET 1.A  I  4.A FAZA

EMV 04/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINE: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD I I KANALIZACIJSKI KOLEKTOR U ULICI KNEZA VIŠESLAVA TE KANALIZACIJSKI KOLEKTOR SA SANACIJOM CJEVOVODA VODOOPSKRBE U ULICAMA M. ROGOŠIĆA I Š. KARAMANA U DUGOPOLJU

EMV PV 01/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVESEKUNDARNA VODOOPSKRBNA MREŽA PODRUČJA NASELJA LABIN U OPĆINI PRGOMET

An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

EMV 01/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - RADOVI NA IZGRADNJI ODVODNJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE PODRUČJA BILICE-DRAČEVAC U SPLITU

EMV 13/2022

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE NA IZGRADNJI I SANACIJI VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA I REKONSTRUKCIJI ELEKTROENERGETSKE MREŽE STARE GRADSKE JEZGRE GRADA TROGIRA, 1. ETAPA

EMV PV 03/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA IZGRADNJI SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE PODRUČJA NASELJA TROLOKVE U OPĆINI PRGOMET

EMV PV 04/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE NA IZGRADNJI SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE PODRUČJA NASELJA LABIN U OPĆINI PRGOMET

EMV 26/2021

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE NA IZGRADNJI VODOOPSKRBE I ODVODNJE U ULICI SATNIJE PUTALJ U KAŠTEL SUĆURCU