||||||
Login
Menu

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje


EMV 09/2019

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE: RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINE - DIO KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU KAŠTEL STAROG, KAŠTEL NOVOG I KAŠTEL ŠTAFILIĆA

EMV 08/2019

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE:  RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINE - DIO KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU KAŠTEL LUKŠIĆA

EMV 12/2019

OTOVRENI POSTUPAK JAVNE NABAVE: RADOVI NA IZGRADNJI GRAĐEVINE; DIO KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU ČIOVA: TG-14, TG-16.1, TG-16.2, TG-16.3, TG-U4, TG-U4.1, TG-SP1

EMV 04/2019

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove na IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA DIJELA NASELJA RUPOTINA I PUT STARE SALONE U SOLINU 

EMV 10/2019

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Radovi na izgradnji sekundarni kanalizacijski kolektori na području zaljeva Saldun: Sv. Andrija 1; Priključak na put Salduna; Put Okruga

EMV 01/2019

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže područja Mejaši IV - Stoci u Splitu

EMV 01/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac

EMV 04/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja mreže fekalne kanalizacije Bunje i CS Bunje u Solinu

EMV PV 01/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja Vodoopskrbnih cjevovoda na području Kaštela, predio Radun (Kaštel Stari) i predio Rudine (Kaštel Novi)

EMV 07/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Radovi na izgradnji Dijela dodatne mreže Kaštela, II. grupa IV. dio 

An error has occurred. Error: Side menu is currently unavailable.

EMV-PV 01/2017

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - IZGRADNJA SUSTAVA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA, VODOOPSKRBNI CJEVOVOD I OBALNA ŠETNICA S  JAVNOM RASVJETOM U NASELJU STOMORSKA NA OTOKU ŠOLTA

EMV 01/2017

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja kolektora uz Gostinjski potok (F-72´) i grupe kolektora u Kaštel Starom i Kaštel Lukšiću

EMV 01-2/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Resnik, predio Koludrovac

EMV 06/2018

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Izgradnja fekalnih kolektora F 68,3 i F 100 B s  ograncima