||||||
Login
Menu

Projekti Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

Projekti vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

Projekti VIK-a podrazumijevaju projekte koji su od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split dodijeljeni na vođenje investicije, odnosno pripremu i realizaciju Agenciji EKO Kaštelanski zaljev, a nisu u sklopu EKO Projekta. Isti se vode u ime i za račun Investitora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Projekti VIK-a su:

  • Priprema studijske i projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Split – Solin s aglomeracijom Podstrana
  • Priprema studijske i projektne dokumentacije sustava izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela – Trogir
  • Izgradnja kanalizacijskog sustava Podstrana, I. faza
  • Izgradnja sustava kanalizacije otpadnih voda, vodoopskrbnog cjevovoda i obalne šetnice s javnom rasvjetom u naselju Stomorska na otoku Šolti
  • Sekundarna kanalizacijska mreža područja Milićeva i Tudor u sklopu kanalizacijske mreže općine Okrug, I etapa