EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV, agencija za realizaciju integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva - podprojekta no. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova, Split

Obzirom na kompleksnost i složenost Projekta, na organizacijske, tehničke i financijske zahtjeve, a naročito na veličinu investicije ocjenjeno je neophodnim osnovati stručno tijelo za pripremu i realizaciju ovog jedinstvenog Projekta od interesa, ne samo za gradove i Županiju, već i za Republiku Hrvatsku. Stoga su Splitsko – dalmatinska županija, gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir, Hrvatske vode i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split osnovali Agenciju Eko Kaštelanski zaljev sa zadatkom pripreme i izgradnje predloženih objekata. Agencija je dobila zeleno svjetlo za ekipiranje i početak rada u travnju 1998. godine. Sve poslove koje Agencija obavlja po ugovoru o osnivanju radi u ime i za račun investitora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Primarni cilj EKO projekta je efikasna zaštita akvatorija i obalnog pojasa ovog područja od zagađenja komunalnim otpadnim vodama, ali i poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira i općina koje su u sustavu vodoopskrbe ovog područja. Ostvarenjem ovog projekta omogućit će se kvalitetnije sakupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda u Kaštelanskom, Trogirskom, Saldunskom i Stobrečkom zaljevu. Također, poboljšat će se opće i zdravstvene prilike stanovništva, omogućit će se uzgoj riba, rakova i školjaka u Kaštelanskom zaljevu te održavanje biološke raznolikosti i poboljšanje izgleda krajolika sa preko 50 kilometara čiste obale. Puštanjem u rad Kanalizacijskog sustava Split – Solin i Vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela –Trogir neki od ciljeva su već ostvareni. Ljetne redukcije vode postale su stvar prošlosti. Nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, osiguravaju preduvjete za dobivanje plave zastavice koju već ima plaža Bačvice. Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu izgrađeni projekt kanalizacijskog sustava Split – Solin prihvatio je otpadne vode  industrije i stanovništva, koje su se ranije slijevale u zaljev, te time rasteretio Kaštelanski zaljev od otpadnih voda za oko 70%. Kaštelanski zaljev, a posebno najugroženiji istočni dio, se izgradnjom ovog sustava oporavlja tako da više nema cvjetanja mora, pomora ribe i sličnih pojava. Na području poluotoka Vranjica ljudi su počeli ponovno plivati i loviti ribu, igra se vaterpolo, a obnavlja se i populacija školjkaša. Izgradnjom kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir i  objekata projekta Optimalizacije u potpunosti će se ostvariti zadani cilj – čistoća Kaštelanskog zaljeva. Eko Projekt kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu, omogućit će cijeloj regiji gospodarski razvoj u turizmu, poljoprivredi i ribarstvu, te kao takav predstavlja velik ulog za budućnost.

Kontakti:

EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV, agencija za realizaciju integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva - podprojekta  no. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova, Split
21 000 Split, Dražanac 70

OIB: 62115305512

MB: 1304739

Telefon: 385 21 302 500, 385 21 302 555
Faks: 385 21 398 531
E-mail: ekz@ekz.hr