||||||
Login
Menu

Optimalizacija

Optimalizacija

Proširenje eko projekta zaštite kaštelanskog zaljeva u cilju optimalizacije cjelokupnog sustava


Tijekom razvoja istraživanja, projektiranja i građenja objekata u sklopu odvodnje i vodoopskrbe gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira i općina u sustavu EKO Projekta, uočila se potreba za povećanjem izgradnje dodatnih objekata kako bi ovi sustavi radili u povoljnijim režimima rada i održavanja ili obuhvatili veće područje potrošača vode. Optimalizacijom sustava omogućiti će se kvalitetnije odvijanje vodoopskrbe čitavog područja i postizanje kvalitetnijih efekata u odvodnji, odnosno zaštiti mora Kaštelanskog zaljeva i čitave južne strane splitskog poluotoka. Iz tog se razloga u suradnji sa stručnim službama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split i Hrvatskih voda uvažavajući prioritete svih gradova i općina sudionika EKO Projekta pristupilo izradi programa proširenja EKO Projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva u cilju Optimalizacije cjelokupnog sustava.

S tim ciljem upravo se realizira proširenje EKO Projekta - Optimalizacija 1, Optimalizacija 2, Optimalizacija 3 i Optimalizacija 4.

Optimalizacija 1

Sastoji se od objekata odvodnje Podsustava Špinut - Poljud, Uvale Baluni, Slatina 1 (primarni objekti – crpna stanica i obalni kolektori zapadnog dijela naselja Slatine), odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnice – 1. faza, odvodnje Srinjine (glavni kolektor Srinjine-Žrnovnica), Podsustava Sv. Kajo, dodatne kanalizacijske mreže Kaštela (kolektori tzv.1., 2. i 3. grupe), odvodnje naselja Mejaši (Mejaši 1, 2 i 3), dodatne kanalizacijske mreže grada Trogira te kanalizacijskog podsustava Okrug (CS Milićevo sa obalnim kolektorima).

Optimalizacija 2

 • Imovinsko pravni poslovi aglomeracije Kaštela – Trogir (uključuje sve radnje i troškove vještaka, geodeta, vanjskih pravnih suradnika te sve ostale troškove nužne za ishođenje prava služnosti građenja, koncesija na pomorskom dobru i trajne otkupe zemljišta za 79 km trasa cjevovoda, 12 crpnih stanica i Uređaje za pročišćavanje Divulje i Čiovo)
 • Imovinsko pravni poslovi – dogradnja UPOV-a Stupe (uključuje sve radnje i troškove - kao gore)
 • Odvodnja i vodoopskrba naselja Kila – Split (1. dio)
 • Kolektor na predjelu O.Š. Sv. Kajo - Solin
 • Kolektor u ulici Jajići – Solin
 • Kolektor uz potok Majurine – Kaštela
 • Kolektor uz Gostinjski potok – Kaštela
 • Grupa kolektora TG 17 (Miševac) – Trogir
 • Kolektori Saldun – Trogir
 • Projektna dokumentacija odvodnje stare gradske jezgre Trogira
 • Spoj na kolektor K.3.4 – Seget

Optimalizacija 3

Ovaj program izgradnje sadrži druge faze tj. nastavak izgradnje pojedinih objekata koji su obuhvaćeni programima Optimalizacija 1 i 2 (Kila ili Žrnovnica) te ostale objekte koji su prioritetni za gradove, a nastavljaju se na raniju izgradnju kroz EKO Projekt:

 • Imovinsko pravni poslovi CUPOV Divulje i UPOV Čiovo (uključuje sve radnje i troškove vještaka, geodeta, vanjskih pravnih suradnika te sve ostale troškove nužne za trajni otkup zemljišta)
 • Odvodnja i vodoopskrba Žrnovnica 2. faza – Split
 • Odvodnja i vodoopskrba naselja Kila (2. dio) – Split
 • Kolektor u Krešimirovoj ulici – Vranjic, Solin
 • Kolektor u ulici Bunje i Put Voljaka – Solin
 • Kolektor u lici Solinske mladeži i ulici Sv. Anastazije – Solin
 • Tlačni cjevovod, gravitacijski kolektor i CS u Kučinama – Solin
 • Kišni preljev Obrov, grupa kolektora F86, F145, F145-1 - Kaštela
 • Kolektori dodatne mreže Kaštela
 • Kolektor Plano 3. Faza - Trogir
 • Sanacija kanalizacijske mreže stare gradske jezgre Trogira
 • Ogranci kolektora u Ulici dr. Franje Tuđmana - Trogir

Optimalizacija 4

EKO Kaštelanski zaljev, Ustanova Split pored objekata koji se nalaze u EKO Projektu u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split vodi i tzv. projekte ViK-a. Riječ je o projektima koji se ne financiraju sredstvima u sklopu financijskog plana EKO Projekta već iz drugih izvora. Dva financijski najveća i tehnički najzahtjevnija projekta su priprema projektne dokumentacije za apliciranje prema fondovima EU. Riječ je o projektima Sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin i Sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir. Za navedene projekte osigurana su financijska sredstva za izradu projektne i studijske dokumentacije, te dijelom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Dio navedenih financijskih sredstava osiguran je od strane Hrvatskih voda, dio je osiguran sredstvima RIP-a 2013, a dio je EKO Kaštelanski zaljev, Ustanova Split u ime i za račun Vodovoda i kanalizacije d.o.o. dobila temeljem natječaja iz EU fondova.

Objekti  Optimalizacije 4 su:

 • Uređaj za obradu pitke vode
 • Hidromehanička oprema za CS i oprema za upravljanje i održavanje
 • Uređaj za zbrinjavanje mulja sa UPOV-a aglomeracije Split-Solin i aglomeracije Kaštela-Trogir (Predstudija i idejno rješenje)
 • SDNU 3.- II faza
 • Razdvajanje mješovitih kolektora aglomeracije Kaštela-Trogir
 • Fekalna kanalizacija dijela naselja Resnik
 • Proširenje mreže aglomeracije Kaštela-Trogir
 • Kanalizacijska mreža dijela područja naselja Žrnovnica i TTTS-a – II. faza izgradnje
 • Sanacija kolektora na splitskoj rivi
 • Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Poljičkoj ulici u Splitu
 • MEJAŠI IV (Fekalna kanalizacija i vodovod u dijelu ulica Mejaši II i Stoci)
 • Kanalizacija u naselju Belimovača - Megdan u Klisu
 • Kanalizacija dijela naselja Kučine sa CS Podine – Franina
 • Kanalizacija područja Bunje sa CS Bunje, Solin
 • Sanacija dijela kanalizacijske mreže Vranjica
 • Imovinsko - pravni poslovi aglomeracije Split – Solin (nedostajuća sredstva za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa UPOV-a Stupe)
 • Imovinsko - pravni poslovi aglomeracije Split – Solin