Optimalizacija

Proširenje eko projekta zaštite kaštelanskog zaljeva u cilju optimalizacije cjelokupnog sustava.

Tijekom razvoja istraživanja, projektiranja i građenja objekata u sklopu odvodnje i vodoopskrbe gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira i općina u sustavu EKO Projekta, uočila se potreba za povećanjem izgradnje dodatnih objekata kako bi ovi sustavi radili u povoljnijim režimima rada i održavanja ili obuhvatili veće područje potrošača vode. Optimalizacijom sustava omogućiti će se kvalitetnije odvijanje vodoopskrbe čitavog područja i postizanje kvalitetnijih efekata u odvodnji, odnosno zaštiti mora Kaštelanskog zaljeva i čitave južne strane splitskog poluotoka.
Iz tog se razloga u suradnji sa stručnim službama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split i Hrvatskih voda uvažavajući prioritete svih gradova i općina sudionika EKO Projekta pristupilo izradi programa proširenja EKO Projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva u cilju optimalizacije cjelokupnog sustava.

Posljednje proširenje EKO Projekta Optimalizacija I obuhvaća izgradnju slijedeće infrastrukture: odvodnja otpadnih voda Dugopolje – Klis, Kanalizacijski sustav Spinut – Poljud, Fekalna kanalizacija uvale Baluni, Fekalna kanalizacija Žrnovnice – I dio, Fekalna kanlizacija Slatine – I dio. Odvodnja otpadnih voda gradova Solina, Kaštela i Trogira. Izgradnjom dodatne Kanalizacijske mreže Kaštela i Trogira omogućit će se povoljniji režim rada samog uređaja i svih priključnih objekata Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir.