Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva obuhvaća šire područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira te se provodi kroz potprojekte:

  • Kanalizacijski sustav Split – Solin
  • Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir
  • Poboljšanje i dogradnja vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir
  • Optimalizacija sustava

Zbog iznimnog značaja Projekta za gospodarstvo i život ovog gusto naseljenog područja Vlada Republike Hrvatske je podržala kandidaturu Projekta u sklopu Investicijskih programa gradskih infrastrukturnih objekata zaštite okoliša za Republiku Hrvatsku, za financiranje kreditnim sredstvima Svjetske banke za obnovu i razvitak (IBRD) i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) iniciranu od gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. 1998. godine donesena je odluka o njegovom državnom značaju i prioritetu, te o financiranju i sredstvima proračuna RH.

Eko Projekt podrazumijeva rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava (kolektorska mreža, cjevovodi, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, podmorski prijelaz, hidrotehnički tunel, podmorski ispust) i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe (crpne stanice, vodospreme, tlačne i gravitacijske kolektore). Sustavi su kapacitirani za do 410.000 ekvivalent stanovnika. Na nijednom objektu Eko Projekta nije započeto s gradnjom bez pravomoćne građevne dozvole, svi objekti pri puštanju u pogon su imali uporabne dozvole i uredno sa pratećom dokumentacijom predani investitoru – Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split. Većinu radova na projektiranju, izvođenju i nadzoru izvele su domaće tvrtke. Kanalizacijski sustav Split – Solin i Vodoopskrbni sustav Split – Solin – Kaštela – Trogir u cijelosti su završeni. U tijeku je izgradnja Kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir.