||||||
Login
Menu

Projekti

Projekti

EKO Projekt obuhvaća izgradnju objekata za prikupljanje, pročišćavanje i disponiranje otpadnih voda u sklopu kanalizacijskih sustava (kolektorska mreža, cjevovodi, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, podmorski prijelaz, hidrotehnički tunel, podmorski ispust) i izgradnju objekata za poboljšanje i proširenje sustava vodoopskrbe (crpne stanice, vodospreme, tlačne i gravitacijske kolektore) kao i rekonstrukciju kanalizacijske mreže te poboljšanje i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Izgrađeni sustavi kapacitirani su za do 410.000 ekvivalent stanovnika. Na nijednom objektu Eko Projekta nije započeto s gradnjom bez pravomoćne građevne dozvole, a svi objekti pri puštanju u pogon su imali uporabne dozvole i uredno sa pratećom dokumentacijom predani investitoru – Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split. Većinu radova na projektiranju, izvođenju i nadzoru izvele su domaće tvrtke.


Vrijednost investicije EKO Projekta je nešto manje od 2 mlrd. kn. Kroz projekt su izgrađeni Kanalizacijski sustav Split-Solin, Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir i Vodoopskrbi sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir. Izgrađeno je oko 240 km cjevovoda i kolektora, 51 kanalizacijskih crpnih stanica, 7 vodovodnih crpnih stanica i 5 vodosprema ukupnih zapremnina 14.500 m3, 2 hidrotehnička tunela – tunel Stupe ukupne duljine 2.646 m te tunel Čiovo ukupne duljine 2.780 m, 2 podmorska ispusta s ukupno više od 4 km duljine te dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Divulje i UPOV Stupe. Projektima Optimalizacije sustava omogućio se povoljniji režim rada cjelokupnog sustava.

Unatoč visokim ulaganjima u vodno – komunalnu infrastrukturu kroz EKO Projekt u prethodnom razdoblju zadržana je pristupačna razina cijene vode na ovom području koja visinom spada među niže na području cijele RH.

Izgradnjom novih objekata vodoopskrbnog sustava Split – Solin – Kaštela – Trogir, vodoopskrba je poboljšana osim u hidrauličkom i u sanitarnom i energetskom pogledu. Redukcije vode naročito u ljetnim mjesecima u područjima na kraju vodoopskrbnog sustava, odnosno Trogira i otoka Čiova, bile su redovita pojava. Od kada je vodoopskrbni sustav pušten u pogon ove redukcije su prošlost, a ujedno je vodoopskrbni sustav na ovom području i racionalniji u eksploataciji.

Nalazi kakvoće mora na čitavoj južnoj strani poluotoka grada Splita, u zoni namijenjenoj za kupanje i rekreaciju, imaju preduvjete za dobivanje plave zastavice. Na sjevernoj strani u Kaštelanskom zaljevu, izgrađeni dio sustava Split – Solin sakuplja otpadne vode i industrije i stanovništva, koje su se ranije slijevale u zaljev. Posebice je interesantno skrenuti pozornost na značajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u Vranjicu nakon niza godina ekstremno visokih koncentracija indikatora fekalnog zagađenja u tom području. Izgradnjom sustava Kaštela – Trogir, kao i projektom sanacije i rekonstrukcije postojećih ispusta u Kaštelima i Trogiru rezultati kakvoće mora Kaštelanskog zaljeva zadnjih godina pokazuju na većini mjernih točaka izvrsne rezultate kakvoće. Sustavna i kontinuirana ispitivanja kakvoće mora vrše Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Agencijom za zaštitu okoliša te Institutom za oceanografiju i ribarstvo Split. Tako posljednji rezultati govore da je dovršenjem realizacije dijela projekta Eko Kaštelanski zaljev, odnosno spajanjem postojeće, stare kanalizacijske mreže u novi sustav, more napokon u potpunosti odgovarajuće za kupanje i uživanje u morskim radostima.