Jednostavna nabava

EKO- Kaštelanski zaljev, ustanova, Split, objavljuje poziv na dostavu ponuda na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi već se svaki postupak provodi prema Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.